Najboljše kasko zavarovanje avtomobila

Težko je reči katero je najboljše kasko zavarovanje avta, saj se ljudje in njihove potrebe med seboj razlikujejo. Kar je za nekoga najboljše kasko zavarovanje, je lahko za nekoga drugega srednje dobro.

Pri izbiri kasko zavarovanja moramo biti predvsem pozorni na to katera kritja so zajeta v kasko paket, odbitne franšize in vpliv na bonus.

Kritja pri kasku

Seveda je najpomembnejši kriterij za kvalitetno kasko zavarovanje število kritij, ki jih ta paket zajema. Pozorni moramo biti, da to zavarovanje zajema škodo v prometni nesreči, škodo naravnih in elementarnih nesreč in škodo, ki nam jo lahko povročijo druge osebe, kot je kraja in manjše uničenje avtomobila (vandalizem).

Zraven tega obstaja še kar nekaj drugih nevarnosti pri kasko zavarovanju avtomobila, na katere moramo biti pozorni. To so lahko različne asistence za pomoč na cesti, ki s pri nekaterih zavarovalnicah že vštete v kasko paket, pri drugih pa so ločene in jih moramo plačati posebej. Prav tako nevarnosti kot so demonstracije in manifestacije, izguba ključev ali tablic itd.

Odbitna franšiza

Zelo pomembna je tudi odbina franšiza, ki jo sklenemo s kasko zavarovanjem. Veliko krat moramo biti pozorni, saj je lahko OF višja kot 1%, kar je običajna OF. Odbitna franšiza pomeni, da zavarovalec sam plača del škode, tako da je zelo pomembno, da se strinjamo kakšen del škode bomo plačali sami. Če je OF v procentih se le ta obračuna od novo nabavne vrednosti vozila po eurotax sistemu. Maksimalna škoda, ki jo bomo zaradi odbitne franšize plačali pri prometni nezgodi po naši krivdi in vozilu z eurotax vrednostjo 15.000€ je torej 150€. Preostali del bo plačala zavarovalnica.

Odbitna franšiza se lahko postavi tudi v fiksnem znesku, kar je bolj običajno za delne kasko kombinacije. Pri delnem kasku si lahko izberemo tisti znesek, ki ga bomo krili mi, ostalo bo krila zavarovalnica. Zavarovalnice nam običajno ponudijo dve ali tri možnosti kakšno fiksno odbitno franšizo bi želeli imeti.

Vpliv na bonus

Pri izbiri najboljšega kasko zavarovanja moramo biti pazljivi tudi na to, katere škode vse vplivajo na izgubo bonusa. Pri nekaterih kasko zavarovanjih lahko škoda na parkirišču vpliva na bonus, pri drugah pa takšna škoda ne vpliva. Zato je zelo pomembno, da se pred tem seznanimo s tem in sklenemo takšno zavarovanje avtomobila, kot je najbolj primerno za nas.

Odgovor na to, kakšno je najboljše kasko zavarovanje, je zelo težak. Pri kasko zavarovanju ,ki jih sklepamo pri naši zavarovalni agenciji lahko pakete preverite na enostaven način v tabeli na strani kasko zavarovanje. Primerjaje kritja tudi z drugimi zavarovlanicami in videli boste, da je popolni kasko paket odlično kasko zavarovanje, ki zajema vsa najpomembnejša kritja, le nekaj škod vpliva na izgubo bonusa in da se odbitna franšiza plača samo v dveh primerih.

Naslednja objava:

Predhodnja objava: