Prodaja ali odjava vozila in prekinitev zavarovanja

Velikokrat nismo prepričani kako ravnati v primeru ko kupujemo ali prodajamo nov avto. Kaj se zgodi z registracijo in zavarovanjem, ki smo ga že plačali?

Kdaj se zavarovanje avta lahko prekine?

Zavarovanje avtomobila se lahko prekine v dveh primerih:

  • odjava avtomobila
  • prodaja avtomobila

Po novem zakonu velja, da moramo pri prodaji avtomobila le tega vedno odjaviti iz prometa, novi kupec pa ga ponovno prijavi. Pogoj za prekinitev zavarovanje je tako odjavljeno vozilo oz. kopija prometnega dovoljenja na katerem je zapisano, da je bilo vozilo odjavljeno. Agentu zaven tega priložimo tudi kopijo zavarovalne police.

Kako je s premijo pri prekinitvi zavarovanja?

V primeru prekinitve zavarovanja, dobimo del neizkoriščene premije vrnjen, ampak samo za tiste kombinacije oz. nevarnosti pri katerih nismo imeli škode. V primeru, da smo zavarovanje plačali za celo leto, med letom nismo imeli nobene prijavljene škode in sredi leta avto prodamo, bomo dobili vrnjeno približno polovico premije, ki smo jo plačali ob sklenitvi.

V primeru, da smo premijo za avtomobilsko zavarovanje plačevali obročno in smo do sedaj plačali polovico premije, bo prišlo do minimalne uskladitve med zavarovalnico in zavarovalcem.

V primeru obročnega plačevanja in škode na avtomobilu smo dolžni plačati celotno premijo. Ob odjavi avtomobila bi tako morali poravnati še preostali znesek za zavarovanje avta.

Premija za zavarovanje se vrne za avtomobilsko odgovornost in za kasko zavarovanje.

Registracija avtomobila

Premijo za registracijo avtomobila pri prodaji avtomobila običajno ne zahtevamo nazaj, saj jo “pustimo” novemu lastniku.